Discuz! Board

 注册
查看: 2421|回复: 0

普通怪物五维成长信息

[复制链接]

4

主题

14

帖子

63

积分

修真者

Rank: 2

积分
63
发表于 2016-9-30 11:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
lv                type                力量                智慧                敏捷                体力                灵力                成长
6        金人杂役        1阶战士                11                7                8                11                7                1600
6        神精蜥蜴        1阶敏锐                11                7                11                8                7                1600
6        烈焰红唇怪        1阶魔法                7                11                8                11                8                1600
7        鬼马小精灵        1阶辅助                8                11                7                11                8                1600
7        蜻蜓小孙子        1阶辅助                8                11                7                11                8                1600
7        爱发情的美牛鱼        1阶控制                7                11                11                8                8                1600
8        绒鼠五号军团        1阶敏锐                11                7                11                8                7                1600
8        蜻蜓宝贝        1阶辅助                8                11                7                11                8                1600
9        75Kg级拳手        1阶战士                11                7                8                11                7                1600
9        微笑葫芦娃        1阶魔法                7                11                8                11                8                1600
9        水滴精灵        1阶魔法                7                11                8                11                8                1600
9        飞翔的雷达        1阶控制                7                11                11                8                8                1600
10        绒鼠九号军团        1阶敏锐                11                7                11                8                7                1600
10        小蝙蝠        1阶控制                7                11                11                8                8                1600
11        飞翔的精灵        1阶魔法                8                13                9                10                8                1600
11        白条贱鸡        1阶控制                8                13                10                9                8                1600
12        特价花猫公仔        1阶战士                13                8                9                10                7                1600
13        小强        1阶敏锐                10                8                13                9                7                1600
14        多汁蟠桃        1阶辅助                9                13                8                10                8                1600
14        美牛鱼音乐家        1阶控制                8                13                10                9                8                1600
15        涂鸦怪        1阶魔法                8                13                9                10                8                1600
16        金人情报官        1阶辅助                9                10                8                13                8                1600
17        快跑葫芦娃        1阶敏锐                13                8                10                9                7                1600
17        超高傲的美牛鱼        1阶控制                8                10                13                9                8                1600
18        干瘪的花生娃        1阶魔法                8                10                9                13                8                1600
19        毒蝎        1阶战士                10                8                9                13                7                1600
19        小野人        1阶战士                10                8                9                13                7                1600
20        怪尾蜥蜴        1阶敏锐                13                8                10                9                7                1600
21        生硬的地瓜怪        1阶敏锐                14                8                11                10                7                1600
21        一字毛笔怪        1阶魔法                8                14                10                11                8                1600
22        真子老么        1阶控制                8                14                11                10                8                1600
23        进口日本瓷碗熊        1阶战士                14                8                10                11                7                1600
24        不死小强        1阶敏锐                14                8                11                10                7                1600
24        只亲帅哥        1阶辅助                10                14                8                11                8                1600
25        亲亲肠尾狐        1阶魔法                8                14                10                11                8                1600
26        爱傻笑的金钱豹        1阶战士                11                8                10                14                7                1600
26        窃贼小精灵        1阶敏锐                11                8                14                10                7                1600
27        蝴蝶精        1阶魔法                8                11                10                14                8                1600
28        真子五妹        1阶控制                8                11                14                10                8                1600
29        水蜜蟠桃        1阶辅助                10                11                8                14                8                1600
29        半熟火鸡        1阶辅助                10                11                8                14                8                1600
30        IP卡打劫者        1阶战士                11                8                10                14                7                1600
31        双仁花生娃        2阶魔法                9                16                11                13                9                2000
31        蜻蜓爸爸        2阶辅助                11                16                9                13                9                2000
32        犀牛怪        2阶战士                16                9                11                13                8                2000
33        真子四妹        2阶控制                9                16                13                11                9                2000
34        绒鼠一号军团        2阶敏锐                16                9                13                11                8                2000
34        色妖道        #N/A                9                16                11                13                9                2000
34        坠入凡间的仙女        #N/A                9                16                11                13                9                2000
34        土著        2阶控制                9                16                13                11                9                2000
35        100Kg级拳手        2阶战士                16                9                11                13                8                2000
36        小夜叉公公        #N/A                13                9                11                16                8                2000
36        彩尾蜥蜴        2阶敏锐                13                9                16                11                8                2000
36        爱捣蛋的嘻哈族        2阶敏锐                13                9                16                11                8                2000
36        妖道研究生        #N/A                9                16                11                13                9                2000
36        痞子鸡        2阶控制                9                13                16                11                9                2000
37        一个杀手        2阶战士                13                9                11                16                8                2000
37        爱逃学的仙女        #N/A                11                13                9                16                9                2000
37        野人员工        2阶控制                9                13                16                11                9                2000
37        猥琐教打杂的        2阶控制                9                13                16                11                9                2000
38        夜叉卫士        #N/A                13                9                11                16                8                2000
38        捣蛋猴        #N/A                13                9                16                11                8                2000
38        皮皮的九尾狐        2阶魔法                9                13                11                16                9                2000
38        大毒蝎        2阶魔法                9                13                11                16                9                2000
39        无脑的金傀儡        2阶战士                13                9                11                16                8                2000
39        小帅哥仙人掌        2阶战士                13                9                11                16                8                2000
39        面制蟠桃        2阶辅助                11                13                9                16                9                2000
39        柔弱的仙女MM        #N/A                11                13                9                16                9                2000
40        夜叉总管        #N/A                13                9                11                16                8                2000
40        猴娃娃        2阶敏锐                13                9                16                11                8                2000
40        坚壳圣甲虫        2阶魔法                9                13                11                16                9                2000
40        嫩竹爱好者        2阶辅助                11                13                9                16                9                2000
41        熟透的地瓜怪        2阶魔法                9                17                12                14                9                2000
41        野人组长        2阶辅助                12                17                9                14                9                2000
41        激渴的红唇怪        2阶控制                9                17                14                12                9                2000
42        正品花猫公仔        2阶战士                17                9                12                14                8                2000
42        笑脸金丝猴        2阶敏锐                17                9                14                12                8                2000
42        猥琐教信徒        2阶控制                9                17                14                12                9                2000
43        不败小强        2阶敏锐                17                9                14                12                8                2000
43        土著杂兵        2阶辅助                12                17                9                14                9                2000
44        不灭小强        2阶战士                17                9                12                14                8                2000
44        灼热火蝎        2阶战士                17                9                12                14                8                2000
44        无耻的裸体火鸡        2阶魔法                9                17                12                14                9                2000
44        竹林守护着        2阶辅助                12                17                9                14                9                2000
45        IQ卡打劫者        2阶敏锐                17                9                14                12                8                2000
45        仙人掌老大        2阶魔法                9                17                12                14                9                2000
46        野人经理        2阶战士                14                9                12                17                8                2000
46        搞怪蜥蜴        2阶控制                9                14                17                12                9                2000
47        蠢蠢的九尾狐        2阶魔法                9                14                12                17                9                2000
47        猥琐教传教士        2阶魔法                9                14                12                17                9                2000
47        笨呆葫芦娃        2阶辅助                12                14                9                17                9                2000
47        白搪瓷碗熊        2阶控制                9                14                17                12                9                2000
48        花斑大毒蝎        2阶战士                14                9                12                17                8                2000
48        水蜜大蟠桃        2阶辅助                12                14                9                17                9                2000
49        跳跳猴        2阶敏锐                14                9                17                12                8                2000
49        ID卡打劫者        2阶敏锐                14                9                17                12                8                2000
49        仙人掌小弟        2阶魔法                9                14                12                17                9                2000
50        淫贱木乃伊        2阶战士                14                9                12                17                8                2000
50        熊猫大仙        2阶辅助                12                14                9                17                9                2000
50        画符怪        2阶控制                9                14                17                12                9                2000
51        智者小精灵        3阶魔法                10                19                13                16                10                2400
52        没人要的地瓜怪        3阶辅助                13                19                10                16                10                2400
52        寂寞的红唇怪        3阶控制                10                19                16                13                10                2400
53        食尸鬼        3阶战士                19                10                13                16                10                2400
54        强中强        3阶敏锐                19                10                16                13                10                2400
54        瘟疫蝙蝠        3阶控制                10                19                16                13                10                2400
55        工蚁看门员        3阶魔法                10                19                13                16                10                2400
56        肉猪克星        3阶战士                16                10                13                19                10                2400
57        笨笨的金钱豹        3阶敏锐                16                10                19                13                10                2400
57        真子三姐        3阶控制                10                16                19                13                10                2400
58        大贱豪        3阶战士                16                10                13                19                10                2400
58        袋鼠小弟        3阶辅助                13                16                10                19                10                2400
59        赤膊火鸡        3阶敏锐                16                10                19                13                10                2400
59        愚蠢的金傀儡        3阶魔法                10                16                13                19                10                2400
60        蜻蜓婆婆        3阶辅助                13                16                10                19                10                2400
61        袋鼠大哥        3阶敏锐                20                10                17                14                10                2400
61        千字毛笔怪        3阶控制                10                20                17                14                10                2400
62        魔力布老虎        3阶魔法                10                20                14                17                10                2400
62        青花瓷碗熊        3阶辅助                14                20                10                17                10                2400
63        屠宰工人        3阶战士                20                10                14                17                10                2400
63        寂寞灯神        3阶辅助                14                20                10                17                10                2400
63        烤地瓜        3阶控制                10                20                17                14                10                2400
64        金人卫兵        3阶战士                20                10                14                17                10                2400
65        PP鸡的宝贝        3阶敏锐                20                10                17                14                10                2400
65        蜻蜓公公        3阶辅助                14                20                10                17                10                2400
66        罗刹鬼杂兵        3阶敏锐                17                10                20                14                10                2400
66        杂色花猫公仔        3阶魔法                10                17                14                20                10                2400
67        150Kg级拳手        3阶战士                17                10                14                20                10                2400
67        屠宰师傅        3阶辅助                14                17                10                20                10                2400

无论你是萌新 妹子 土豪 老司机
只要够活跃 欢迎加入这个有爱的大家庭
大表姐的藏尸阁
上线后联系 大表姐外交部长 或任意家族成员
进家族 等你哟
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则